enhanza / Supportforum

Vilka licenser och behörigheter hos Fortnox krävs?

För att ansluta Enhanzas integration till Fortnox krävs följande:

  • Företaget i Fortnox behöver ha en licens för Integration (Fortnox prislista).
    Inga andra licenser är nödvändiga. Integrationen bortser t.ex. från Order om de inte används.
  • Användaren som ansluter integrationen behöver vara systemadministratör (SysAdmin).
Visa hur det ser ut i Fortnox

:bulb: Information: Du kommer delges möjlighet att ansluta, trots att du inte är systemadministratör. Nackdelarna att göra det är dock följande:

  • Integrationen kommer endast ges tillgång till de funktioner som du har licens för.
  • Integrationen är knuten till ditt personliga konto i Fortnox. När du slutar kommer integrationen sluta att fungera.

Be därför om att få blir systemadministratör, alternativt be någon som redan är det att ansluta vår integration.

Har du ändå problem att ansluta ett Fortnox-företag?
Svara på detta inlägg eller kontakta oss direkt. Vi älskar att hjälpa till! :hugs: