Kostnad på produkter

Hej, vi har alla våra artiklar som vi säljer i Fortnox och där har vi räknat ut hur mycket varje artikel kostar oss att producera. Detta är med i Fortnox kalkylkostnad.

Sen säljer vi artiklarna och kan så klart spåra intäkterna från den artikel via fakturor i Fortnox. I rapporterna vi får från Enhanza till PowerBi kan vi se kalkylkostnaden och vi kan se hur mycket pengar vi har fått in, men vi kan inte se hur mycket produkterna kostade för hela batchen, bara per kolli. Vi ser intäkter för hela batchen.

Kan vi få data som visar totala kostnaden för denna Fortnox artikel?

Hej @Omni!

Kan du utveckla närmare vad du menar med artikel, batch och kolli? Kanske med en skärmdump från Fortnox och/eller Power BI?