About the Google Bigquery (SQL) category

Vår fullständiga transparens ger dig full kontroll över din data.
Tillgång till rådatan. Ställ dina egna SQL-frågor eller utgå ifrån våra.
Här kan du få och ge hjälp kring Google Bigquery och SQL-frågor. :nerd_face: